SIPOCA 54

SIPOCA 54

„Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54

Beneficiar: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Scop: Întărirea capacității Ministerului Public în aria percheziţiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului şi dotarea cu echipamente şi aplicaţii informatice

Obiective specifice:

1) Elaborarea și introducerea, la nivelul Ministerului Public, a unui set unitar de

metodologii de lucru privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a

constatărilor tehnico-științifice care au ca obiect date informatice de interes în

urmărirea penală

2) Consolidarea capacității instituționale la nivelul Ministerului Public prin

achiziționarea unor echipamente informatice (hardware), licenţe informatice

(software – în aria efectuării percheziţiilor informatice, a constatărilor tehnico-

ştiinţifice specifice şi a analizei informaţiilor) și formarea profesională specializată a

personalului (în ariile efectuării de percheziţii informatice şi analizei informaţiilor

rezultate în urma efectuării percheziţiilor informatice)

Rezultate: Proiectul răspunde unor necesităţi enunţate de noile Coduri (penal şi de procedură penală), mai exact ale art. 168 alin. 12 şi art. 172 şi se încadrează în componentele Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar (SDSJ) 2015-2020, cap. III, pct. 3 Direcţia de acţiune A Eficientizarea justiţiei ca serviciu public. Proiectul va contribui în mod direct şi la atingerea unor puncte din Planul de acţiune pentru implementarea SDSJ, respectiv Direcţia de acţiune B, obiectivul strategic B.3, măsura B.3.39 – Dotarea MP și a parchetelor cu software şi hardware moderne şi măsura B.3.40 Consolidarea MP-DIICOT prin modernizarea sistemului informatic, formare și elaborare de instrumente (structură centrală și pilotare pentru extindere la nivel național).

Proiectul va contribui în mod direct la reducerea duratei medii de analiză a unui dispozitiv informatic, prin punerea la dispoziţia specialiştilor formaţi profesional de echipament tehnic şi aplicaţii licenţiate. Proiectul va introduce, la nivelul întregii structuri a MP, în premieră, metodologii de lucru unitare privind percheziția informatică ori constatarea tehnico-științifică asupra unor date informatice de interes pentru urmărirea penală. Datele rezultate în urma unor asemenea acţiuni vor avea o relevanţă şi o acceptabilitate egale în faţa instanţelor de judecată.

Grupul-ţintă este compus din 55 de specialişti (participanţi unici) în aria percheziţiilor informatice şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, angajaţi ai Ministerului Public (din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), care vor beneficia de formare profesională în vederea creşterii calității și performanței instituționale la nivelul sistemului judiciar.

Bugetul total: 14.056.846, 79 lei . Aceasta sumă este defalcată după cum urmează:

– 11.805.482, 93 lei  – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European)

(83,98386284% din bugetul total eligil al proiectului)

– 2.251.363,86 lei – contributie proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din

bugetul total eligibil al proiectului)

Data de începere: 27 iulie 2017

Durata de implementare: 36 de luni