Activități proiect

Activități proiect

5273

English 

ACTIVITATEA 1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI include planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea şi întreprinderea acțiunilor corective necesare, în mod continuu.

După constituirea echipei de management a proiectului prin Ordin al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), a fost demarată implementarea proiectului.

De-a lungul celor 36 de luni previzionate, echipa de proiect va avea în vedere următoarele activități:

 • Organizarea unor reuniuni de lucru, prin intermediul cărora să fie definitivat planul de activităţi al proiectului, să fie separate reposanbilităţilor membrilor echipei şi modalităţile de cooperare dintre aceştia;
 • Identificarea potenţialelor riscuri la adresa activităţilor proiectului, care să poată prelungi durata acestuia sau împiedica atingerea unor obiective;
 • Stabilirea unor reguli de comunicare şi cooperare cu departamentele din PÎCCJ care vor sprijini implementarea proiectului, precum şi cu unităţile de parchet care vor beneficia de pe urma finalizării proiectului.

Echipa de proiect are obligaţia de a furniza regulat informaţii despre derularea activităţilor Autorităţii de Managament sau altor instituţii din sistemul de management și control al fondurilor structurale, abilitate să verifice sau să realizeze controlul/auditul/ monitorizarea asupra modului de implementare a proiectului.

Echipa de proiect va întreţine o relaţie de comunicare constantă cu furnizorii/prestatorii de servicii, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în atingerea obiectivelor.

Managementul financiar-contabil se va derula pe întreaga perioadă de implementare a proiectului şi va include elemente precum: evidenţa documentelor finaniare, efectuarea de operaţiuni financiare şi contabile, urmărirea deconturilor, întocmirea rapoartelor financiare şi a documentelor de rambursare.

Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în materie, cum ar fi Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, precum şi cu procedura internă pentru derularea achiziţiilor publice. Persoana responsabilă de achiziţii, sprijinită de alţi memri ai echipei de proiect, va pregăti procedurile de achiziţie precum prospectarea pieţei, redactarea documentaţiilor de atribuire, a referatelor de necesitate şi notelor justificative, evaluarea ofertelor, redactarea clarificărilor, întocmirea raportului de atribuire.

 

ACTIVITATEA 2 – ACTIVITATEA INFORMARE ŞI PUBLICITATE A PROIECTULUI va avea loc pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului. Promovarea proiectului se va face cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului POCA , Manualului de identitate vizuală 2014-2020  și a contractului /ordinului de finanțare.

Finalizarea proiectului şi promovarea rezultatelor obţinute prin implementarea acestuia se va realiza prin organizarea unei conferinţe de închidere, la care vor participa minim 60 de persoane. Cu prilejul organizării conferinţei, va fi redactat un comunicat de presă, care va fi publicat pe site-ul Ministerului Public.

La conferinţă va fi distribuită broşura proiectului, care va conţine referiri la rezultatele acestuia, grupul-ţintă etc.

O pagină web a proiectului. www.sipoca54.ro, a fost creată pentru informarea publicului în privinţa activităţilor şi rezultatelor proiectului.

 

ACTIVITATEA 3ELABORAREA ȘI INTRODUCEREA, LA NIVELUL MINISTERULUI PUBLIC, A UNEI METODOLOGII DE LUCRU privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a constatărilor tehnico-științifice care au ca obiect date informatice de interes în urmărirea penală.

Echipa a început implementarea proiectului cu elaborarea documentației pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea contractării consultanţilori extern care vor redacta:

 • metodologia de lucru;
 • caietele de sarcini pentru achiziţia de echipament tehnic (hardware), aplicaţii licenţiate (software) şi servicii de formare profesională specializată.

Documentația de achiziţie a fost finalizată şi trimisă spre analiza ANAP în luna februarie 2018. Începând cu luna aprilie, ea se află pe site-ul Ministerului Public şi pe cel al proiectului, www.sipoca54.ro .

Activităţile pe care le vor efectua consultanţii:

 • analiza fluxurilor de lucru şi a documentelor tehnice aferente lor în aria percheziţiilor informatice şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice, aşa cum au acestea loc în Ministerul Public;
 • analiza echipamentelor funcţionale din Ministerul Public (folosite în aria percheziţiilor informatice şi a constatărilor tehnico-ştiinţifice);
 • analiza aplicaţiilor licenţiate utilizate în Ministerul Public în aria percheziţiilor informatice, pentru definirea arhitecturii funcționale, software şi hardware, a sistemului informatic destinat efectuării de percheziţii informatice şi constatări tehnico-ştiinţifice, şi a planului pentru sesiunile de formare profesională;
 • analiza necesarului de formare profesională specializată în aria percheziţiilor informatice.

 

ACTIVITATEA 4FORMARE PROFESIONALĂ SPECIALIZATĂ pentru 55 de persoane din cadrul Ministerului Public, în aria percheziţiilor informatice

După ce consultanţii vor redacta caietul de sarcini pentru formare profesională, Ministerul Public va trimite la ANAP documentaţia de achiziţii şi, o dată aprobată, va desemna, în urma unei proceduri de atribuire, un câştigător al licitaţiei.

Acesta va oferi cursurile de formare profesională specializată pentru 55 de persoane (participanţi unici) – 20 de specialişti din partea PÎCCJ, 20 de specialişti din partea DIICOT, 15 specialişti din partea DNA,  după cum urmează:

 • 50 de specialişti vor beneficia de formare profesională în aria percheziţiilor informatice (în teme precum „digital forensic” sau analiză malware), respectiv:
 • 20 de specialişti din PÎCCJ, inclusiv de la parchetele de pe lângă curţile de apel
 • 20 de specialişti din cadrul DIICOT – Structura Centrală şi Serviciile Teritoriale
 • 10 specialişti din cadrul DNA – Structura Centrală şi Serviciile Teritoriale.

 

 • 30 de specialişti vor beneficia de formare profesională în aria analizei informaţiilor obţinute prin percheziţii informatice, respectiv:
 • 5 specialişti din PÎCCJ,
 • 20 de specialişti din cadrul DIICOT – Structura Centrală şi Serviciile Teritoriale
 • 5 specialişti din DNA – Structura Centrală şi Serviciile Teritoriale.

Menţionăm că:

 • cei 20 de specialişti din cadrul DIICOT (prevăzuţi pentru formare profesională în analiza informaţiilor) sunt aceiaşi cu cei prevăzuţi pentru formare profesională în aria percheziţiilor informatice. Mai concret, cei 20 de specialişti DIICOT vor beneficia de ambele forme de formare profesională (şi pentru percheziţii informatice, şi pentru analiza informaţiilor rezultate în urma efectuării de percheziţii informatice). Aşadar, cei 20 de specialişti DIICOT nu pot fi număraţi decât o singură dată în componenţa grupului-ţintă, fiind vorba de aceleaşi persoane.
 • cei 5 specialişti din cadrul PÎCCJ (prevăzuţi pentru formare profesională în analiza informaţiilor) sunt aceiaşi cu 5 dintre cei 20 prevăzuţi pentru formare profesională în aria percheziţiilor informatice (din partea PÎCCJ). Mai concret, 5 specialişti ai PÎCCJ vor beneficia de ambele forme de formare profesională (şi pentru percheziţii informatice, şi pentru analiza informaţiilor rezultate în urma efectuării de percheziţii informatice).