SIPOCA 54 Rezultate

Rezultate

English 

Rezultatele proiectului sunt:

  1. O metodologie de lucru unitară la nivelul Ministerului Public (MP) privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a constatărilor tehnico-științifice care au ca obiect date informatice de interes în urmărirea penală; echipamente (hardware) şi aplicaţii licenţiate (software) achiziţionate prin intermediul proiectului în vederea efectuării de percheziţii informatice.
  2. Personal specializat format profesional în vederea efectuării de percheziţii informatice şi constatări tehnico-ştiinţifice, angajat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi terorism (DIICOT).

Proiectul urmăreşte să introducă, în premieră, la nivelul întregii structuri a MP, o metodologie de lucru unitară privind percheziția informatică ori constatarea tehnico-științifică asupra unor date informatice de interes pentru urmărirea penală.

Obiectivul este o mai bună înţelegere a aspectelor tehnice relevate în cursul urmăririi penale și care se referă în principal la probele relevate în mediu digital.

După achiziţia de echipamente tehnice (hardware) şi aplicaţii licenţiate (software) destinate efectăruu de percheziţii informatice, se va asigura o pregătire profesională specializată pentru grupul-ţintă al proiectului, compus din specialişti IT – va fi vorba de 55 de persoane din MP (PICCJ, DIICOT şi DNA).

Indirect, dincolo de grupul-ţintă al formării profesionale, de rezultatele proiectului va beneficia şi un număr considerabil de procurori (din toate structurile MP) implicaţi în soluţionarea unor dosare penale ce presupun efectuarea de percheziţii informatice (cum ar fi, de exemplu, dosarele legate de comiterea de infracţiuni economico-financiare, care reprezintă un procent semnificativ din activitatea de investigare a Ministerului Public).

Metodologia unitară de lucru în privinţa percheziţiilor informatice, echipamentele şi licenţele achiziţionate prin intermediul proiectului şi pregătirea personalului specializat vor contribui în mod direct la scurtarea duratei medii de analiză a unui dispozitiv informatic şi, în consecință, a urmăririi penale.

 

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015 – 2020, Direcţia de acţiune A – Eficientizarea justiţiei ca serviciu public 2) Definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor coduri, precum şi a:

– obiectivelor  specifice ale Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, mai exact a OS 1.3 „Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar.”;

– rezultatului R 2 Capacitate instituţională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creşterea performanţei şi calităţii la nivel instituţional, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri.

În privinţa indicatorilor POCA, proiect va crea un instrument eficient care va duce la creșterea performanței activității de urmărire penală din cadrul Ministerului Public (indicatorul de rezultat 5S11 – Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente şi sisteme standard de calitate şi performanţă dezvoltate în cadrul programului).

Așadar, specialiști din Ministerul Public (participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domenii ce sprijină calitatea şi performanţa instituţională la nivelul sistemului judiciargrup țintă – 5S52) vor beneficia de aplicaţii IT de management al cauzelor şi/sau al proceselor instituţionale (5S51) dezvoltate in cadrul Ministerului Public  (5S50), ceea ce va duce la îmbunătățirea activității, eficienţei și imaginii publice a sistemului judiciar.