Achiziții

Răspunsul Autorității Contractante la solicitările de clarificari pentru achiziția de servicii de organizare a conferinței de finalizare a proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54

852

Răspunsul Autorității Contractante la solicitările de clarificari pentru achiziția de servicii de organizare a conferinței de finalizare a proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54