Achiziții

Anunț privind semnarea contractului de furnizare pentru Lotul nr. 2 – Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase și UPS

1240

În data de 22 iulie 2019, în cadrul proiectului SIPOCA 54 – „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice”, a fost semnat contractul de furnizare  pentru  Lotul 2 – Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase și UPS cu nr. 4337/22.07.2019, cu durata de 120 de zile de la data semnării acestuia.

Obiectul contractului îl reprezintă „Furnizare  echipamente IT – Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase și UPS – Lot 2”, necesare desfășurării în bune condiții a activității de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate în cadrul investigațiilor derulate de către procurori.

Produsele care fac obiectul contractului de pe Lotul 2 sunt următoarele:

  • Sistem informatic staţionar – 50 de bucăți;
  • Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase – una bucată;
  • UPS – una bucată.

Ofertantul câștigător a fost S.C. UNION Co S.R.L. cu sediul în Cluj Napoca, str. Miron Costin nr. 12, sediu secundar si de corespondenta : str. Taietura Turcului 47/15N, Parc TETAROM I, Cladirea A, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având codul fiscal RO 16591086, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J12/2619/2004.

Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro  cu nr. CN1008735/05.02.2019 și pe TED -site-ul http://ted.europa.eu cu nr. 2019/S/026-057429.La procedura de achiziție – procedura de licitație deschisă, derulată online prin Sistemul Electronic de Achiziții, a depus ofertă pentru Lotul 2 doar un singur ofertant – S.C. UNION Co S.R.L.Valoarea propunerii financiare a fost de 345.699,20 lei fără TVA, respectiv 411.382,05 lei cu TVA.