Achiziții

Contractori implicați în implementarea contractului de finanțare pentru proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – cod SIPOCA 54/ cod MySMIS 119240 (update decembrie 2020)

912

Contractori implicați în implementarea contractului de finanțare pentru proiectul „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” –  cod SIPOCA 54/ cod MySMIS 119240  (update decembrie 2020)