Comunicate de presă

Conferința finală a proiectului SIPOCA 54

1849

English 

Conferința finală a proiectului Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice – cod MySmis 119240/cod SIPOCA 54

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În cursul zilei de 21 decembrie 2020, a avut loc, la București, Conferința finală a proiectului Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice –  cod MySmis 119240/cod SIPOCA 54.

La eveniment au participat Dimitrie-Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general al PÎCCJ, Adriana Denisa Cristodor, procuror șef al Secției de urmărire penală și criminalistică, colonel magistrat Cătălin Ranco Pițu, procuror șef al Secției parchetelor militare, Romulus-Dan Varga, procuror în cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică. De asemenea, au fost prezenți beneficiarii direcți ai proiectului, specialiști în percheziții informatice, precum și membrii echipei de implementare a proiectului SIPOCA 54.

În deschiderea conferinței, prim-adjunctul procurorului general al PÎCCJ, Dimitrie-Bogdan Licu, a arătat că au fost îndeplinite toate obiectivele proiectului și a subliniat importanța

implementării la nivelul Ministerului Public a unei metodologii de lucru unitare privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a constatărilor tehnico-științifice.

Prezentarea proiectului, a obiectivelor și a activităților din cadrul acestuia a fost făcută de către Adrian Gavrilescu, managerul proiectului SIPOCA 54, care a menționat că proiectul face parte din obiectivele strategice ale PÎCCJ.

Rezultatele efective ale proiectului în activitatea de urmărire penală au fost prezentate de către Romulus-Dan Varga, procuror în cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică, precum și de către specialiștii în percheziții informatice care au avut intervenții în cadrul conferinței.

În cursul evenimentului a avut loc o prezentare a principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Organizarea conferinței s-a realizat cu respectarea regulilor de prevenire incidente în timpul stării de alertă.

Informații de background:

Contractul de finanțare al proiectului Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice a fost semnat la data de 27 iulie 2017.

Bugetul proiectului este de 14.056.846, 79 lei, sumă defalcată după cum urmează: 11.805.482, 93 lei  – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligil al proiectului, și 2.251.363,86 lei – contributie proprie de la bugetul de stat, reprezentând 16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public în domeniul percheziţiilor informatice, obiectiv derulat pe următoarele două componente:

  • Elaborarea și introducerea, la nivelul Ministerului Public, a unui set unitar de metodologii de lucru privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a constatărilor tehnico-științifice care au ca obiect date informatice de interes în urmărirea penală
  • Consolidarea capacității instituționale la nivelul Ministerului Public prin achiziționarea unor echipamente informatice (hardware), licenţe informatice (software) și formarea profesională specializată a personalului în domeniul efectuării de percheziţii informatice şi analizei informaţiilor rezultate în urma acestora

Grupul-ţintă este compus din 55 de specialişti în domeniul percheziţiilor informatice şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, angajaţi ai Ministerului Public, care au beneficiat de formare profesională.