Echipa de proiect

Echipa de proiect

 

NumeFuntie
Adrian GAVRILESCUmanager de proiect
Alexandru – Ștefan PREDESCUasistent manager de proiect
Georgeta CODESCUresponsabil financiar
Nicoleta RADUresponsabil achiziții
Veronica ALBEANUrespnsabil monitorizare și raportare
Nicolae MERCIOIU responsabil IT
Aurel CROITORUresponsabil IT
Dragoș RĂDULESCUresponsabil IT
Gabriela ȘTEFANexpert informare și publicitate
Emanuela Carmona ARAGONconsilier juridic
Georgeta IONIȚĂresponsabil contabilitate