Achiziții

Anunț de participare – Achiziție de aplicații licențiate (software specializat) în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice

1431