Comunicate de presă

Semnarea contractelor de furnizare pentru Lotul nr. 1 – Dispozitive de duplicare și Lotul nr. 3 – Storage

2211

English 

În cadrul proiectului SIPOCA 54 – „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice”, au fost semnate contractele  de furnizare  pentru Lotul nr. 1 – Dispozitive de duplicare și Lotul nr. 3 – Storage, cu durata de 120 de zile de la data semnării acestora.

Obiectul contractului  pentru Lotul nr. 1 constă în „Furnizare  echipamente IT” – Dispozitive de duplicare, necesare desfășurării în bune condiții a activității de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate în cadrul investigațiilor derulate de către procurori.

Produsele care fac obiectul contractului din Lotul  nr. 1 sunt dispozitive de duplicare, în număr de 60 de bucăți, structurate în următoarele două tipuri:

  • Dispozitive de duplicare (clonare) – discuri amovibile (29 bucăţi);
  • Dispozitive cu funcții avansate de duplicare (clonare) – discuri amovibile (31 bucăţi).

Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro  cu nr. CN1008735/05.02.2019 și pe TED -site-ul http://ted.europa.eu cu nr. 2019/S/026-057429. La procedura de achiziție – procedura de licitație deschisă, derulată online prin Sistemul Electronic de Achiziții, au depus ofertă pentru Lotul nr. 1 doi ofertanți: Felix Telecom SRL și Q East Software, acesta din urmă obținând un punctaj mai mic decât cel al ofertei clasate pe primul loc – Felix Telecom. Valoarea propunerii financiare a ofertantului Felix Telecom a fost de 880.584,92 lei fără TVA, respectiv de 1.047.896,05  lei cu TVA inclus.

Obiectul contractului pentru Lotul nr.  3 constă în „Furnizare  echipamente IT” – Storage, necesare desfășurării în bune condiții a activității de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate în cadrul investigațiilor derulate de către procurori.  Produsele care fac obiectul contractului pentru Lotul nr. 3 – Storage sunt în număr de 2 bucăți.

Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro  cu nr. CN1008735/05.02.2019 și pe TED -site-ul http://ted.europa.eu cu nr. 2019/S/026-057429.

La procedura de achiziție – procedura de licitație deschisă, derulată online prin Sistemul Electronic de Achiziții, a depus ofertă pentru Lotul nr. 3 un singur ofertant. Valoarea propunerii financiare a ofertantului S&T ROMANIA S.R.L. a fost de 979.870 lei fără TVA, respectiv de 1.166.045,30 lei cu TVA inclus. Anunțul de atribuire a fost publicat pe site-ul ANAP cu nr. CAN1019232/29.08.2019 și în TED 2019/S 169-412809 din 03.09.2019.

Obiectivul general al SIPOCA 54 îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public în aria percheziţiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului şi dotarea cu echipamente şi aplicaţii informatice.

Valoarea  totală a SIPOCA 54 este de 14.056.846, 79 lei, sumă defalcată după cum urmează: 11.805.482, 93 lei  – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligibil al proiectului și 2.251.363,86 lei – contribuție proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului).

Grupul-ţintă al proiectului SIPOCA 54 este compus din 55 de specialişti (participanţi unici) în aria percheziţiilor informatice şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, angajaţi ai Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), care vor beneficia de formare profesională în vederea creşterii calității și performanței instituționale la nivelul sistemului judiciar.

Durata de implementare a proiectului care a demarat pe data 27 iulie 2017 este de 36 de luni.