Comunicate de presă

Semnarea contractului pentru achiziția de servicii de formare profesională specializată în domeniul efectuării perchezițiilor informatice

1804

English 

Pe data de 25 septembrie 2020, a fost semnat Contractul de achiziție publică nr. 4099  privind Achiziția publică de servicii de formare profesională specializată, organizate on-line – Lot 1 Curs de formare profesională în domeniul efectuării percheziţiilor informatice.
Durata cursului, organizat pentru 50 de persoane, este de 5 zile.
Cursurile care fac obiectul acestor servicii de formare profesională se adresează specialiștilor în domeniul informatic  din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Informații de background:

  • Obiectivul principal al proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54 este consolidarea capacității Ministerului Public în aria percheziţiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului şi dotarea cu echipamente şi aplicaţii informatice.
  • Proiectul va contribui în mod direct la reducerea duratei medii de analiză a unui dispozitiv informatic, prin punerea la dispoziţia specialiştilor formaţi profesional de echipament tehnic şi aplicaţii licenţiate. Proiectul va introduce, la nivelul întregii structuri a MP, în premieră, metodologii de lucru unitare privind percheziția informatică ori constatarea tehnico-științifică asupra unor date informatice de interes pentru urmărirea penală. Datele rezultate în urma unor asemenea acţiuni vor avea o relevanţă şi o acceptabilitate egale în faţa instanţelor de judecată.
  • Proiectul răspunde unor necesităţi enunţate de noile Coduri (penal şi de procedură penală), mai exact ale art. 168 alin. 12 şi art. 172 şi se încadrează în componentele Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar (SDSJ) 2015-2020, cap. III, pct. 3 Direcţia de acţiune A Eficientizarea justiţiei ca serviciu public. Proiectul va contribui în mod direct şi la atingerea unor puncte din Planul de acţiune pentru implementarea SDSJ, respectiv Direcţia de acţiune B, obiectivul strategic B.3, măsura B.3.39 – Dotarea MP și a parchetelor cu software şi hardware moderne şi măsura B.3.40 Consolidarea MP-DIICOT prin modernizarea sistemului informatic, formare și elaborare de instrumente (structură centrală și pilotare pentru extindere la nivel național).
  • Bugetul total al proiectului este de 14.056.846, 79 lei, sumă defalcată după cum urmează: 11.805.482, 93 lei  – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligibil al proiectului și 2.251.363,86 lei – contribuție proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului)