Achiziții

Invitație de participare pentru achiziția de servicii de formare profesională specializată realizate on-line și documentația de atribuire aferentă acesteia în cadrul proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – cod Sipoca 54

1077

Invitație de participare pentru achiziția de servicii de formare profesională specializată realizate on-line și documentația de atribuire aferentă acesteia în cadrul proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – cod Sipoca 54