Achiziții

Anunț de participare Achiziție de echipamente informatice în cadrul proiectului „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice”, cod SIPOCA 54

1580