Achiziții

Semnarea contractului pentru servicii de consultanță pentru proiectul SIPOCA 54

1860

3 iulie 2018

Semnarea contractului pentru servicii de consultanță pentru proiectul SIPOCA 54

Pe data de 27 iunie 2018, în cadrul proiectului SIPOCA 54, a fost semnat contractul pentru servicii de consultanță, cu nr.54/UMP/27.06.2018, cu durata de 6 luni.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de Servicii de consultanţă privind elaborarea unei metodologii unitare de realizare a percheziţiilor informatice, precum și redactarea a trei caiete de sarcini, după cum urmează: un caiet de sarcini referitor la achiziţia de echipamente informatice necesare efectuării de percheziţii informatice în mod eficient şi cu celeritate; un caiet de sarcini referitor la achiziţia de software modern care să permită efectuarea rapidă şi eficientă a percheziţiilor informatice; un caiet de sarcini referitor la activitatea de formare profesională a specialiştilor ce urmează să efectueze percheziţiile informatice.

Ofertantul câștigător a fost S.C. UNIQUE SOLUTIONS S.RL. cu sediul în municipiul Iași și punct de lucru în București. La procedura de achiziție – procedura simplificată, derulată online prin Sistemul Electronic de Achiziții, a depus ofertă doar un singur ofertant – S.C. UNIQUE SOLUTIONS S.RL.

Valoarea propunerii financiare a fost de 130.350 lei fără TVA, respectiv 155.116,50 lei cu TVA. Invitația de participare publicată în SEAP în data de 2 aprilie 2018 a avut nr. 426416.

DESCĂRCARE FIȘIERE